Služby účetní kanceláře DUDR s.r.o., účetní Třebíč

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • pro fyzické osoby
 • pro právnické osoby-podnikatelské subjekty
 • pro právnické osoby-neziskové organizace
 • zpracování účetních výkazů a účetní závěrky
 • vyplňování statistických výkazů

Mzdy a personalistika

 • zpracování mezd
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • vyhotovení a zasílání evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • provádění ročního zúčtování
 • vyplňování potvrzení o příjmu dle požadavků jednotlivých zaměstnanců
 • výpočet případných srážek ze mzdy z exekučních a jiných příkazů, evidence exekučních příkazů, komunikace s exekutory
 • vyplňování statistických výkazů

Daňová přiznání a hlášení

 • zpracování k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování k dani z přidané hodnoty (DPH)
 • zpracování k dani silniční

Zastupování při kontrolách a jednáních

 • zastupování při kontrolách a jednáních s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního a důchodového pojištění

Vedení evidence majetku

 • drobného
 • dlouhodobého
 • leasingového

Zavedení účetního systému

 • zavedení ekonomického systému POHODA, PAMICA od společnosti Stormware, včetně základního zaškolení pro současné a případné budoucí klienty

Další služby

 • vytváření cestovních příkazů dle podkladů klienta
 • zpracování statistických výkazů INTRASTAT
 • poskytování veškerých spojených právních a daňových služeb včetně prodloužení termínu podání daňového přiznání. Spolupracujeme se smluvní advokátní kanceláří

Účetní, mzdové a daňové poradenství

 • veškeré poradenství související s výše uvedenými službami

 

Možnosti spolupráce učetní kanceláře

Formy služeb vedení daňové evidencevedení účetnictvívedení personální a mzdové agendy.

Externí poskytování služeb v našem systému

Jedná se o nejčastější formu poskytování služeb. Účtování a zpracovávaní předaných dokladů probíhá v naší kanceláři. Předávání probíhá zpravidla jednou za měsíc, popř. častěji dle požadavků klienta. Předávání výstupů probíhá buď elektronicky, nebo osobně v intervalech dle domluvy. Možností je i vytváření příkazů k úhradě dle požadavků klienta přímo z našeho účetního systému do banky klienta. Tato forma je vhodná pro klienty, kterým stačí výstupy v dohodnutých intervalech( měsíčně, čtvrtletně, ročně).

Externí poskytování služeb v ekonomickém systému klienta prostřednictvím internetového vzdáleného přístupu

Zpracovávání dokladů se provádí v naší kanceláři zadáváním do ekonomického systému klienta prostřednictvím internetového vzdáleného přístupu. Výhodou je možnost práce současně externí účetní firmy a pracovníků v provozovně klienta dle nastavených přístupů. Zpravidla vydané faktury a příjmové pokladní doklady zadává do systému interní zaměstnanec klienta. My provádíme zaúčtování a nastavení členění pro DPH a kontrolní hlášení. Faktury přijaté, výdajové doklady a zaúčtování banky zadáváme a účtujeme my. Je možná i jiná domluva dle požadavků klienta. Nedochází tak k duplicitnímu zadávání dokladů ze strany klienta i poskytovatele účetních služeb, a tím i k maximálnímu zefektivnění poskytovaných služeb dle požadavků klienta. Výhodou je i možnost vytváření příkazů pro banku přímo z účetního systému dle aktuálního stavu neuhrazených závazků.Této formy poskytování služeb se v současné době využívá stále více a častěji.

Interní poskytování služeb v provozovně klienta v jeho systému

Zpracování dokladů probíhá pracovníkem naší účetní kanceláře v provozovně klienta v jeho systému. Upřednostňujeme klienty používající systém POHODA, popř. PAMICA, případně se dá domluvit i na účtování v jiném účetním systému. Výhodou jsou okamžité výstupy a přítomnost veškerých dokladů v provozovně klienta.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktujte nás

Třebíč 568 847 284

Brno 602 385 650

Najdete nás na facebooku