Ceník

Vedení daňové evidence:

Od 18,- Kč/doklad neplátci dph a od 20,- Kč/doklad plátci dph

Vedení účetnictví:

Neplátce dph: od 20,- Kč/doklad a plátce dph od 22,- Kč/doklad

K ceně se připočítává cca 10% u dokladů v cizí měně, cca 10% u dokladů se členěním dle zakázek (dle množství a přehlednosti zakázek na jednom dokladu). Od ceny lze odečíst cca 10% účtování většího množství stejného typu dokladů(např. nákupy zboží v jedné číselné řadě apod.). Předpokladem jsou setříděné doklady dle jednotlivých agend (přijaté faktury, vydané faktury…).

Zavedení majetku/HIM, leasingový majetek:

cca 200-400,- Kč

Mzdy:

Dle složitosti a počtu zaměstnanců. Vliv na výslednou cenu má např. nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, souběžné pracovní poměry, zaměstnanci s exekučními příkazy apod.

Přiznání k dph

  • od 500,- Kč dle objemu a složitosti

Silniční daň

  • 400,- Kč/ 1 auto + 50,- Kč za každé další auto

Závěrkové práce + zpracování přiznání k dani

Dle náročnosti prací (inventura účtů, majetku, pohledávek a závazků, odpisy tvorba příp. opravných položek, kontrola výnosů, nebo příjmů na dph, atd.): cca 1 až 2 měsíční paušály (platby)

Zpracování daňového přiznání dle podkladů od klienta

  • Přiznání fyzické osoby A (jen závislá činnost, bez přehledů OSSZ aZP): 1100,- Kč
  • Přiznání fyzické osoby B (s přehledy pro OSSZ a ZP): 3100,- Kč
  • Přiznání pro právnické osoby: od 4000,- Kč
  • Lze sjednat i individuální pravidelnou paušální měsíční částku, která se může měnit při zvýšení, či snížení objemu za určité období.

Účetní, daňové a mzdové poradenství

  • U stálých klientů zpravidla v ceně.
  • Jednorázové poradenství : 800,- Kč/hod, popř. dle domluvy.

Zavedení a optimalizace účetního systému POHODA ve firmě

  • (pokladna, skladová evidence, fakturace, případné propojení systému s účetní kanceláří): individuálně dle konkrétních požadavků klientů

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktujte nás

Třebíč 568 847 284

Brno 602 385 650

Najdete nás na facebooku